Debatten om surrogatmödraskap/värdgraviditet

  • Datum: –20.00
  • Plats: Ekonomikum Hörsal 2
  • Föreläsare: Lise Eriksson
  • Arrangör: Folkuniversitet Uppsala - RFSU Uppsala
  • Kontaktperson: Lise Eriksson
  • Telefon: 018-471 38 08
  • Föreläsning

Surrogatmödraskap/värdgraviditet är idag oreglerat i Sverige, men förbjudet inom sjukvården. Regeringens utredning "Olika vägar till föräldraskap" tog 2016 ställning för ett fortsatt förbud. Sedan dess har Sveriges första surrogatförmedling etablerat sig och hunnit bli polisanmäld av Kvinnlobbyn för människohandel. Så sent som 1 februari i år sa regeringen nej till surrogatmödraskap.

Surrogatmödraskap/värdgraviditet är med andra ord en aktuell fråga, inte minst då flera partier och organisationer - däribland RFSU - öppnat upp för en legalisering. 

Vi har bjudit in forskaren Lise Eriksson, som är en av få skandinaviska forskare som undersökt surrogatmödraskap. Hon kommer belysa argumenten som förs fram i den svenska debatten och i "Olika vägar till föräldraskap". Dessutom presenterar hon sin forskning om hur surrogatmödraskap har praktiserats och debatterats i Finland, där det var tillåtet fram till 2007. Lise har intervjuat finska surrogatmödrar och finska föräldrar som har gjort surrogatarrangemang antingen i Finland eller utomlands. På så sätt belyses skillnader mellan så kallade kommersiella och altruistiska arrangemang, alltså med eller utan betalning.

Lise Eriksson är forskardoktor vid Sociologiska enheten på Åbo Akademi och gästforskare vid Uppsala Universitet sedan augusti 2016.