"Pronominal clitics across Kurdic varieties: their formal and functional distribution from historical and areal perspectives"

  • Datum: –13.00
  • Plats: Engelska parken 9-3042
  • Föreläsare: Ergin Öpengin
  • Arrangör: Iranska seminariet
  • Kontaktperson: Carina Jahani
  • Telefon: 018-4717869
  • Seminarium