FREDA bedömningsmetoder

  • Datum:
  • Plats: Västerås
  • Arrangör: Länsstyrelsen i Västmanlands län
  • Kontaktperson: Pernilla Börjesson
  • Utbildning

Våldsutsatta måste uppmärksammas för att kunna få det skydd och stöd de behöver och socialtjänsten har ett särskilt ansvar att upptäcka, utreda, riskbedöma samt ge skydd, stöd och hjälp. Det är en komplex uppgift och till stöd har Socialstyrelsen utvecklat FREDA bedömningsmetoder och länsstyrelsen har i uppdrag att utbilda länets socialtjänst.