Att möta våldsutövare i myndighetsutövande socialtjänst

  • Datum:
  • Plats: Göteborg
  • Arrangör: Länsstyrelsen Västra Götaland
  • Kontaktperson: Sophie Nilsson
  • Utbildning

Länsstyrelsen Västra Götaland anordnar en utbildning om att möta våldsutövare i myndighetsutövande socialtjänst, som ett led i att utveckla och kvalitetssäkra skydds- och säkerhetsarbetet för våldsutsatta barn och vuxna.

Utbildningen riktar sig till handläggande socialsekreterare och förste socialsekreterare eller motsvarande arbetsledare som arbetar med myndighetsutövning inom individ- och familjeomsorg.

Mer information och anmälan