Inbjudan till bokrelease: Arkeologi på Gotland 2

  • Datum: –18.00
  • Plats: Gotlands museum
  • Arrangör: Institutionen för arkeologi och antik historia, Gotlands museum
  • Kontaktperson: Sabine Sten
  • Kulturevenemang

Det är 40 år sedan Arkeologi på Gotland (1979) publicerades. Nu har Arkeologi på Gotland 2 publicerats (2017) som handlar om den senaste forskningen inom arkeologi och osteologi på Gotland.

Vi kommer att hålla en bokrelease tisdag 10 april, kl. 17.00 på Gotlands Museum.

Museichef Susanne Thedéen hälsar välkommen och hon berättar också om samarbetet mellan Uppsala universitet Campus Gotland och Gotlands Museum när det gäller undervisning och forskning.

Därefter tar Helene Martinsson-Wallin över och berättar om bakgrund och innehåll av boken. Hon överlämnar även boken till vinnaren (Per-Åke Pettersson) av kulturtipspromenaden som de anordnade under Kulturarvsdagen 2017.

Sabine Sten berättar kort om osteologiämnet i boken.

Mingel och det bjuds på cider och snacks. Butiken är öppen och boken säljs till releasepris – 199 kr (ord. pris 235 kr)

Välkomna hälsar Uppsala universitet Campus Gotland och Gotlands Museum

----------------------------------------------------

Bakgrund till Arkeologi på Gotland 2

Gotland har varit och är fortfarande central för arkeologisk forskning i Sverige. De lämningar och fyndmaterial som framkommit ur den gotländska jorden under de senaste hundra åren har varit omfattande. Materialet utgör en rikedom och erbjuder en fantastisk källa för arkeologisk forskning för att erhålla nya rön och vara till nytta i olika samtida lokala, regionala och globala sammanhang.

På Gotland finns sedan ett 20-tal år tillbaka en av landets största arkeologiska grundutbildning. Utbildningen startades i samarbete med Stockholms universitet och sedermera som självständig enhet vid Högskolan på Gotland intill samgåendet med Uppsala universitet 2013. Inspirationen till Gotland som läroplattform för högre studier och forskning inom arkeologi har dock anor tillbaka i tiden. Här kan bl.a. nämnas det stora samnordiska forskningsprojektet i Vallhagar 1946-50 och senare verksamhet vid RAGU (Riksantikvarieämbetets gotlandundersökningar) under professor Erik Nyléns ledning. Uppdragsverksamhet inom arkeologi är numera en del av Gotlands Museums åtagande.  Arkeologiska forskningsutgrävningar har under de senaste 30-tal åren också bedrivits som utbildningsprojekt inom Högskoleutbildningen och inom ramen för Gotlands läns folkhögskola. Allt detta har naturligtvis genererat en mängd arkeologisk och osteologiskt fyndmaterial. Detta har också lett fram till en mängd publikationer, akademiska uppsatser och ett antal doktorsavhandlingar.

Under 1979 utkom publikationen Arkeologi på Gotland under fil.dr. Waldemar Falcks redaktörskap. Denna bok ger kortfattade glimtar och en samlad bild av de undersökningar som bedrevs under vägnätets utbyggande på Gotland under 50-, 60- och 70-talen och spänner över alla arkeologiska tidsperioder. Arkeologisk forskning på Gotland har publicerats under 2000-talet i två antologier men dessa har främst inriktat sig på vikingatid och medeltid.

Det har under de senaste 20-åren skett mycket ny forskning och en mängd arkeologiska undersökningar behöver nu läggas till de tidigare forskningsinsatserna och kanske även utmana de tidigare resultaten.

Under en tredagarskonferens hösten 2016 bjöd Campus Gotland in forskare från hela landet som bedrivit eller bedriver forskning på gotländskt arkeologiskt och osteologiskt material. En viktig del utgör också de projekt som genomförts i Högskolan på Gotlands, Gotlands läns folkhögskola och Gotlands Museums regier. Ansvaret för konferensen var Institutionen för arkeologi och antik historia, Uppsala universitet Campus Gotland i samarbete med Gotlands Museum. Konferensens presentationer finns nu i publikationen Arkeologi på Gotland 2. Tillbakablickar och nya forskningsrön (2017).