Governing the Uprooted: Rehabilitation of the Partition Refugees and the Idea of Indian Governance, 1947-1971

  • Datum: –18.00
  • Plats: Engelska parken Eng 22-0025 vid Humanistiska teatern
  • Föreläsare: Prof. Ritwika Biswas, University of Calcutta
  • Arrangör: Historiska institutionen
  • Kontaktperson: Margaret Hunt
  • Föreläsning