Meningsförlust inom arbetslivet: samhällsvetenskapen som exempel

  • Datum: –12.00
  • Plats: Universitetshuset, sal IV
  • Föreläsare: Roland Paulsen
  • Arrangör: Sociologiska institutionen
  • Kontaktperson: Ylva Nettelbladt
  • Telefon: 018-4715187
  • Docentföreläsning

Företräde ges till deltagare vid konferensen Riks-P.