Bokrelease. Kolliât-e Obayd-e Zâkâni

  • Datum: –12.00
  • Plats: Engelska parken 9-3042
  • Föreläsare: Jalal Sabzevari. Språk: persiska
  • Arrangör: Iranska seminariet
  • Kontaktperson: Carina Jahani
  • Telefon: 018-4717869
  • Seminarium