Kasper Kristensen, UU, och Erik Boström, UU

Högre seminariet i språk- och kulturfilosofi – Dubbelseminarium

(OBS! Lokalen)

10:15-12:00 Kasper Kristensen, Uppsala universitet: "Spinoza on Imagination"
12:00-13:00  Lunch
13:15-15:00 Erik Boström, Uppsala universitet: "Wittgensteins språkfilosofi och en weberiansk kulturvetenskap"
15:00-15:30 Avslutande diskussion


Underlag kan rekvireras direkt från Kasper Kristensen och Erik Boström