Disputation: Constructing an Arbiter of Status

  • Datum: –15.30
  • Plats: Ekonomikum Hörsal 2
  • Arrangör: Företagsekonomiska institutionen
  • Kontaktperson: Elisabeth Hallmén
  • Disputation

Peter Edlund försvarar sin avhandling i företagsekonomi: Constructing an Arbiter of Status: A Study of the European Research Council's Emergence in the Field of Science

Opponent: Docent Mikaela Sundberg, Sociologiska institutionen, Stockholms universitet

Betygsnämnd: 
Docent Anna-Karin Stockenstrand, Företagsekonomiska institutionen, Uppsala universitet Professor Marcus Lindahl, Institutionen för teknikvetenskaper, Industriell teknik, Uppsala universitet
Rolf Solli, Förvaltningshögskolan, Göteborgs universitet/Akademin för textil, teknik och ekonomi, Högskolan i Borås.

Ordförande vid disputationen: Professor Linda Wedlin, Företagsekonomiska institutionen, Uppsala universitet

Disputationen kommer att hållas på svenska.

Abstract, fulltext och mer information i DiVA