Signering av ULF-avtal

  • Datum: –12.00
  • Plats: Humanistiska teatern
  • Webbsida
  • Arrangör: Uppsala universitet och Uppsala kommun
  • Kontaktperson: Andrea Dahlkild
  • Telefon: 018 - 471 43 20
  • Utbildning

Uppsala kommun och Uppsala universitet träffar nu genom s.k. ULF-avtal en överenskommelse om samverkan kring praktiknära skolforskning - forskning som har sin utgångspunkt i skolans verksamhet och där forskningsprocessen sker i nära samverkan med skolans professioner. Avtalet signeras av Eva Åkesson, rektor på Uppsala universitet, och Caroline Hoffstedt, ordförande i Utbildningsnämnden.

OM ULF
ULF är en riksomspännande försöksverksamhet kring praktiknära skolforskning som regeringen uppdragit åt fyra lärosäten att ansvara för, däribland Uppsala universitet. Totalt ingår 25 lärosäten som vart och ett skriver avtal med 1 till 3 kommuner/skolhuvudmän. Målsättningen är att skapa långsiktiga och nationellt likvärdiga strukturer för praktiknära skolforskning som vilar på insikten om det ömsesidiga beroendet mellan akademin och skolväsendet. Läs mer på www.ulfavtal.se