Avhandlingsseminarium med Adrian Sangfelt

  • Datum: –16.00
  • Plats: Engelska parken 16-2041
  • Föreläsare: Adrian Sangfelt
  • Kontaktperson: Henrik Williams
  • Seminarium

Textseminarium. Materialavsnittet i avhandlingen om OV- och bisatsledföljd i äldre svenska diskuteras. Texten görs tillgänglig senast 12 september.