Disputation: The Conundrum of Home-country Political Embeddedness

  • Datum: –15.30
  • Plats: Ekonomikum Hörsal 2
  • Arrangör: Företagsekonomiska institutionen
  • Kontaktperson: Elisabeth Hallmén
  • Disputation

Cong Su försvarar sin doktorsavhandling i företagsekonomi: The Conundrum of Home-country Political Embeddedness: Impact on Reverse Knowledge Transfer in Emerging-market Multinationals

Opponent:
Professor Bent Petersen, CBS, Copenhagen Business School

Betygsnämnd:
Professor Örjan Sjöberg, Institutionen för nationalekonomi, Handelshögskolan i Stockholm
Professor Lena Zander, Företagsekonomiska institutionen, Uppsala universitet
Professor John Östh, Kulturgeografiska institutionen, Uppsala universitet

Ordförande vid disputationen: 
Professor Francesco Ciabuschi, Företagsekonomiska institutionen, Uppsala universitet

Disputationen kommer att hållas på engelska.

Abstract, fulltext och mer information i DiVA