Postervisning Självständigt arbete i energisystem

Studenterna i åk 3 visar postrar från sina projekt utanför Häggsalen.

Studenterna i årskurs tre på energisystemprogrammet läser kursen Självständigt arbete i energisystem 15 hp under andra halvan av vårterminen. Kursen genomförs som ett projektarbete där 6-8 studenter bildar en projektgrupp. Resultatet av projekten presenteras dels i form av en poster och dels i en rapport.

Välkommen att titta på postrarna som kommer att vara uppsatta utanför Häggsalen på eftermiddagen den 31 maj, ca kl. 14.00-15.30.

Postrarna finns också på webbsidan för Självständigt arbete.