Text-, interaktions- och diskurskollokvium: Om valet

  • Datum: –15.00
  • Plats: Engelska parken 16-2041 (Stora seminarierummet)
  • Kontaktperson: Karin Hagren Idevall
  • Seminarium

Kollokviet ingår i serien Text-, interaktions- och diskurskollokvier (TID). Läs mer om serien här: http://www.nordiska.uu.se/forskning/kollokvier/diskurs/