Sva-seminariet: Ute Bohnacker

  • Datum: –12.00
  • Plats: Engelska parken, sal 2-K1023
  • Föreläsare: Ute Bohnacker, Institutionen för lingvistik och filologi, UU
  • Kontaktperson: Lena Ekberg
  • Seminarium

Perspektiv på språkutveckling hos flerspråkiga barn (4-7 år) i Sverige.