Sva-seminariet: BethAnne Paulsrud

  • Datum: –12.00
  • Plats: Engelska parken, sal 2-K1023
  • Föreläsare: BethAnne Paulsrud, Högskolan Dalarna
  • Kontaktperson: Lena Ekberg
  • Seminarium

Flerspråkighet och interkulturalitet i läroplaner och lärarutbildningar i Sverige och Finland.