Bli kollega-utbildare i FREDA bedömningsmetoder!

  • Datum: –16.00
  • Plats: Västerås
  • Arrangör: Länsstyrelsen Gävleborg med flera
  • Kontaktperson: Klara Westerlund
  • Utbildning

Den 12 oktober genomför länsstyrelserna en utbildning för dem som vill utbilda sina kollegor i bedömningsmetoder FREDA.

Inom ramen för länsstyrelsernas, Socialstyrelsens och Nationellt centrum för kvinnofrids (NCK) uppdrag att ge nationellt och regionalt kompetensstöd för att arbetet mot våld i nära relationer har länsstyrelserna tagit fram en utbildning för personer som har i uppdrag att utbilda och ge metodstöd, till sina kollegor och nyanställda, i att använda FREDA-bedömningsmetoder. 

Mer information och anmälan