Utbildning för kursledare

  • Datum:
  • Plats: Lycksele
  • Arrangör: Länsstyrelsen Västerbotten med flera
  • Kontaktperson: Sara Moberg
  • Utbildning

Länsstyrelsen Västerbotten bjuder in till en utbildning för kursledare, mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer.

Länsstyrelsen bjuder in till en utbildning för kursledare. Syftet med utbildningen är att skapa förutsättningar för kommuner, landsting och andra organisationer att kunna erbjuda grundläggande utbildning om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer i egen regi med stöd av en kursledare.

Mer information och anmälan