Introduktionsdagar

  • Datum: –16.00
  • Plats: Engelska parken Geijersalen
  • Kontaktperson: Görel Tunerlöv
  • Telefon: 018-471 2292
  • Utbildning

Introduktionsdag 1

Geijersalen (6-1023)
Karta med "Hitta hit"-beskrivning.

information 12-14, 
fika,
information digitala resurser 14.30 -15,
Anci, introduktion till PM-uppgift och seminarium 1, 
kort gruppövning 15-16