Att introducera Signs of Safety på din arbetsplats

  • Datum:
  • Plats: Stockholm
  • Arrangör: Länsstyrelsen Stockholm
  • Kontaktperson: Katarina Edlund
  • Utbildning

Utbildningsdagarna är ett stöd för socialtjänstens arbete med barn och unga i Stockholms län, för att i egen regi introducera grundkunskaper i Signs of Safety.