Utbildning i traumamedveten omsorg

  • Datum: –16.00
  • Plats: Karlstad
  • Arrangör: Länsstyrelsen Värmland
  • Kontaktperson: Isabel Persson
  • Utbildning

Många barn och ungdomar tvingas uppleva svåra saker, alltifrån att utsättas för våld eller brist på omsorg till att befinna sig i en krigssituation. Behovet av traumakunskap och förståelse för hur trauma påverkar ett barn eller en ungdom är mer aktuell än någonsin. För dig som möter dessa barn och ungdomar kan ett traumamedvetet förhållningssätt vara avgörande för att göra skillnad.