Tommaso Braida: avhandlingsplan

Högre seminariet i rättsfilosofi

Tommaso Braida, Uppsala universitet: presentation av preliminär avhandlingsplan