The Swedish Funding System, and FORMAS in particular

  • Datum: –14.45
  • Plats: Seminarierummet på IBF, Trädgårdsgatan 18
  • Föreläsare: Author: Emma Holmqvist
  • Arrangör: IBF
  • Kontaktperson: camilla.scheinert@ibf.uu.se
  • Seminarium