Limited time or secure residence? A study on the effects of temporary and permanent residence permits

  • Datum: –14.45
  • Plats: Seminarierummet på IBF, Trädgårdsgatan 18
  • Kontaktperson: camilla.scheinert@ibf.uu.se
  • Seminarium

Författare: Kristoffer Jutvik, Darrel Robinson

Opponent: Emma Holmqvist