Torsdagsseminarium

  • Datum: –15.00
  • Plats: Centrum för genusvetenskap Centrum för genusvetenskap, Villavägen 6
  • Föreläsare: Anna Bark Persson och Madeleine Eriksson
  • Webbsida
  • Arrangör: Centrum för genusvetenskap, Villavägen 6
  • Kontaktperson: Nicole Ovesen
  • Seminarium

'You must scare the hell out of humans': Female masculinity, action heroes, and cyborg bodies in feminist science fiction literature” och ”Att bli fri?: En intervjustudie med kvinnor som omorienterat sig från att leva heterosexuellt till att leva lesbiskt.”

Denna torsdag får vi höra två presentationer av Anna Bark Persson och Madeleine Eriksson.

'You must scare the hell out of humans': Female masculinity, action heroes, and cyborg bodies in feminist science fiction literature 
Anna Bark Persson, doktorand Södertörns högskola

Hur skildras kvinnlig maskulinitet i science fiction-litteratur som bygger på actiontroper? I min masteruppsats undersöker jag konstruktionen av den queera kvinnliga maskulina actionhjälten i två feministiska science fiction-verk: Kameron Hurleys The Bel Dame Apocrypha (2011–2013) och Chris Moriartys The Spin Trilogy (2004–2013). Med hjälp av Jack Halberstams begrepp female masculinity, Sara Ahmeds queerfenomenologi, actionfilmsteori och cyborgteori läser jag hur en queer subjektsposition gestaltas genom att författarna använder sig av och stödjer sig på såväl sf- som actiongenrens rigida genreramverk och troper i skildringen av sina kvinnliga hjältar.

Att bli fri? : En intervjustudie med kvinnor som omorienterat sig från att leva heterosexuellt till att leva lesbiskt
Madeleine Eriksson, doktorand Stockholms universitet

Vad innebär det att omorientera sig från att leva heterosexuellt till att leva lesbiskt? I denna presentation presenteras delar ur min masteruppsats ”Att bli fri?” som utgår från denna fråga. Materialet tillkom genom intervjuer med 8 kvinnor (28–67 år) som tidigare levt heterosexuellt och i dag lever lesbiskt. I presentationen fördjupar jag mig i delar av uppsatsen tre huvudteman: relationer, sexualiteter och kroppar. 

 

Centrum för genusvetenskap har ett seminarieprogram förlagt till torsdagar kl 13.15-15.00 som är öppet för alla intresserade. Seminarierna hålls hos Centrum för genusvetenskap, Villavägen 6.