Torsdagsseminarium: Bruten vithet, om den ryska femininitetens sinnliga och temporala villkor

  • Datum: –15.00
  • Plats: Botaniska trädgården Centrum för genusvetenskap, Villavägen 6
  • Föreläsare: Maria Lönn, Södertörns högskola
  • Webbsida
  • Arrangör: Centrum för genusvetenskap, Uppsala universitet
  • Kontaktperson: Nicole Ovesen
  • Seminarium

Bruten vithet, om den ryska femininitetens sinnliga och temporala villkor

Är alla vita kvinnor lika vita?

Visuella tecken som pigment är bara en av många faktorer i hur vit femininitet görs. Andra viktiga komponenter är frågan om tid och betydelsen av att framställa sig som samtida och modern. I Bruten vithet undersöks hierarkier av vit femininitet och hur idéer om modernitet och temporalitet yttrar sig via kropp och det sinnliga. 

I hjärtat av avhandlingen står vita ryska kvinnor boende i Stockholm, Sankt Petersburg och Moskva som försöker förkroppsliga idéer om modernitet och temporalitet genom att kontrollera det som den vita subjektiviteten har en lång historia av att försöka transcendera: kroppen.  På varje geografisk plats finns dessutom olika uppfattningar om (o)tidsenliga kroppar vilket får konsekvenser för betydelsen av vit femininitet.

Istället för att undersöka görandet av en modern kroppskontrollerad vit femininitet genom diskurs och representation, fokuserar avhandlingen på hur vit femininitet är inskriven i en rasifierad perception och förkroppsligas via kroppsliga och sinnliga vanor och scheman. På så sätt ställs frågor som om det är möjligt att taktilt erfara det omoderna, eller om det går att lukta sig fram till skillnaden mellan en priviligierad eller bruten vit femininitet. 

 

Seminariet hålls på Centrum för genusvetenskap (Villavägen 6) kl 13.15-15.00 och är öppet för alla intresserade. Välkomna!