Karl Bergman: "Teleosemantics and Moral Realism"

Högre seminariet i språk- och kulturfilosofi

Karl Bergman, Uppsala universitet, lägger fram avhandlingskapitlet "Teleosemantics and Moral Realism"