Kasper Kristensen: avhandlingskapitel

Högre seminariet i språk- och kulturfilosofi

Kasper Kristensen, Uppsala universitet, lägger fram avhandlingskapitlet "Considerations on Method with Spinoza´s Account of Imagination and Its Historical Background"