Ingeborg Löfgren: "The Truth in 'the Ineffable'"

Högre seminariet i språk- och kulturfilosofi

Ingeborg Löfgren, Litteraturvetenskapliga institutionen, Uppsala universitet: "The Truth in 'the Ineffable' - Sara Lidman and the Sharing of Con-Science"