Text-, interaktions- och diskurskollokviet: Andreas Nord och Maria Westman

  • Datum: –15.00
  • Plats: Engelska parken Engelska parken 16-2041 (Stora seminarierummet)
  • Föreläsare: Andreas Nord och Maria Westman
  • Kontaktperson: Andreas Nord
  • Seminarium

Datasession om intertextuella relationer i provsvar

I vår pågående studie utforskar vi vilka intertextualitetsrelationer som råder mellan textunderlag, uppgiftsformulering och elevsvar i några frisvarsfrågor i läsförståelsetesten PIRLS och ePIRLS. Under kollokviet vill vi pröva och utveckla vår analysmodell genom en datasession.

Kollokviet ingår i serien Text-, interaktions- och diskurskollokvier. Läs mer om serien här: http://www.nordiska.uu.se/forskning/kollokvier/diskurs/