Moa Lidén disputerar i allmän rättslära

Tid och plats:
28 september 2018, kl. 10.15, sal IV, Universitetshuset, Uppsala

Avhandlingens titel:
"Confirmation Bias in Criminal Cases"

Opponent:
Professor Steven Penrod, John Jay College of Criminal Justice, New York

Betygsnämnd:
Docent Lena Wahlberg, Lunds universitet
Professor Pär-Anders Granhag, Göteborgs universitet
Professor Bengt Lindell, Uppsala universitet

Ordförande vid disputationen:
Professor Minna Gräns, Uppsala universitet