Handelsrättsliga seminariet: Värdering av finansiella instrument som inte får värderas till verkligt värde

Docent Jan Bjuvberg (Uppsala universitet, Juridiska institutionen): "Värdering av finansiella instrument som inte får värderas till verkligt värde"

Diskussionspartner: Professor Fredrik Nilsson
(Uppsala universitet, Företagsekonomiska institutionen)

Samtliga deltagare välkomnas efter avslutat seminarium att stanna för en gemensam lunch. Anmälan sker till magnus.strand@fek.uu.se senast den 28 september. Ange eventuella önskemål om särskild kost.