’Vi och dom’: Ryssland som idé.

  • Datum: –16.00
  • Plats: Engelska parken Stora konferensrummet 16-3062, Inst. för moderna språk
  • Föreläsare: Bengt Jangfeldt
  • Arrangör: Slaviska seminariet
  • Kontaktperson: Olena Jansson
  • Seminarium

Bengt Jangfeldt (Centrum för vetenskapshistoria, Stockholm).
’Vi och dom’: Ryssland som idé.
Ordförande: Karine Åkerman Sarkisian. Språk: svenska.