Vätteryd, Sösdala och Gudingsbackarna – tre göingska namn med, eller utan, kopplingar till det övernaturliga.

  • Datum: –17.00
  • Plats: Seminariet för nordisk namnforskning
  • Föreläsare: Ola Svensson, Lund
  • Arrangör: Institutionen för nordiska språk
  • Kontaktperson: Felix Marklund
  • Seminarium

VätterydSösdala och Gudingsbackarna är tre namn som har mycket lite gemensamt, förutom att de är mer eller mindre svårtolkade, namnger lokaler i Västra Göinge härad i Norra Skåne och på olika sätt har ansetts eller (möjligtvis) kan anses knyta an till övernaturliga sidor av tillvaron. De aktualiserades för mig i samband med ett forsknings- och publiceringsprojekt om det så kallade Sösdalafyndet – magnifika hästutrustningsdelar av sydosteuropeiskt snitt, rituellt nedlagda i jorden vid folkvandringstidens början. Namnet Vätteryd tror jag mig ha en ganska säker tolkning av, med utgångspunkt i tidigare tolkningar men med en ny "knorr". Gudingsbackarna är svårare. Jag misstänker att namnet på något sätt har en anknytning till häradsnamnet Göinge härad (Guthisbo 1085) eller ordinnehållet i detta. Men i så fall hur, och när? Detta vill jag gärna diskutera. Svårast är Sösdala. I historiska källor kan orten förknippas med en stor domän som tillfaller domkyrkan i Roskilde under sen vikingatid. Språkligt är namnet (Systala, Systaala 1368, i två olika regester till samma original) närmast en solitär. En utgångspunkt kan vara försök, fr.a. av Bent Jørgensen, att tolka det danska namnet Systofte.