Symposium: Historical Narrative in East Slavic Writing

  • Datum:
  • Plats: Engelska parken Stora konferensrummet 16-3062, Inst. för moderna språk
  • Arrangör: Slaviska seminariet
  • Kontaktperson: Olena Jansson
  • Seminarium

Symposium: Historical Narrative in East Slavic Writing (Историческое повествование в восточнославянской письменности)
Ordförande: Ingrid Maier. Språk: engelska, ryska.