INSTÄLLT! ((Evidentialitet över alla gränser))

  • Datum: –16.00
  • Plats: Engelska parken
  • Föreläsare: Fernando Bermúdez
  • Arrangör: Romanska seminariet
  • Kontaktperson: Hans Kronning
  • Seminarium

Seminariet är inställt och uppskjutes till början på vårterminen.
((FERNANDO BERMÚDEZ: Evidentialitet över alla gränser. Inferens och mirativitet i diatopisk variation.))