Gymnasieelevers översättningsstrategier i interaktion med Google Translate

  • Datum: –16.00
  • Plats: Engelska parken 9-1017
  • Föreläsare: Kent Fredholm
  • Arrangör: Romanska seminariet
  • Kontaktperson: Hans Kronning
  • Seminarium

KENT FREDHOLM rapporterar om sitt avhandlingsarbete, med fokus på gymnasieelevers översättningsstrategier i interaktion med Google Translate