Språk, natur och historia: Perspektiv på kommunikation och existens

  • Datum: –17.00
  • Plats: Engelska parken Humanistiska teatern
  • Föreläsare: Professor Mattias Martinson
  • Arrangör: Teologiska institutionen och Teologiska fakulteten
  • Kontaktperson: Mattias Martinson
  • Föreläsning

Nyfiken på aktuell forskning?
Kom och lyssna på våra professorsföreläsningar i Tros- och livsåskådningsvetenskap!
Alla är välkomna!