Mänskliga rättigheter i en demokrati - rätten till rättfärdigande och talet om ”de svenska värderingarna”

  • Datum: –17.00
  • Plats: Engelska parken Hus 2: 0027
  • Föreläsare: Professor Elena Namli
  • Arrangör: Teologiska institutionen och Teologiska fakulteten
  • Kontaktperson: Elena Namli
  • Föreläsning

Nyfiken på aktuell forskning?
Kom och lyssna på våra professorsföreläsningar i Tros- och livsåskådningsvetenskap!
Alla är välkomna!