Boksläpp - samtal om teologi och etnografi

  • Datum: –17.00
  • Plats: Engelska parken Hus 2: K1028
  • Arrangör: Teologiska fakulteten, Högre seminariet i kyrkovetenskap och Svenska kyrkans forskningsenhet
  • Kontaktperson: Ninna Edgardh
  • Seminarium

Vilken roll kan material från praktiskt kyrkligt liv spela i teologisk forskning? Hur ser vi på teologins roll i analyser och tolkningar av empiriskt material? Hur förstår vi forskarens roll och uppgift i etnografisk eller deltagarbaserad teologisk forskning?

Välkomna till ett samtal kring reflexivitet, normativitet och representation i praktisk teologisk och ecklesiologisk forskning. Redaktörerna Jonas Ideström och Tone Stangeland Kaufman introducerar boken What Really Matters. Scandinavian Perspectives on Ecclesiology and Ethnography (PickWick 2018). Boken är utgiven i Church of Sweden Research Series (CSRS).

Vi firar boken med dryck och tilltugg. Ingen föranmälan krävs!
Välkomna!

Boksläpp - samtal om teologi och etnografi