Elisabeth Nilsson Jobs – Slutseminarium

  • Datum: –16.00
  • Plats: Blåsenhus - 12:128
  • Arrangör: Institutionen för psykologi
  • Kontaktperson: Terje Falck-Ytter
  • Seminarium

Forskarutbildningsseminarium

Slutseminarium för Elisabeth Nilsson Jobs och avhandlingen Weak spots to strengthen: Perspectives on the assessment of autism spectrum disorder in children

Lektörer: Karin Brocki och Ann-Margret Rydell
Ordförande: Terje Falck-Ytter