Sambos, zombier och andra luffers i det svenska pluralsystemets utmarker

  • Datum: –17.00
  • Plats: Engelska parken 16-2041
  • Föreläsare: Lisa Rudebeck, SU.
  • Kontaktperson: Ulla Stroh-Wollin
  • Seminarium

Analys av s-pluralen i svenskan, ,dels s-pluralens ställning i det svenska språksystemet, dels fördelningen mellan s-plural och andra pluralformer för vissa ordkategorier. Analysen bygger i hög utsträckning på korpusstudier, framför allt av Språkbankens GP- och bloggmix-korpusar.