Maria Sandgren: “Självbild, personlighet, färdigheter och övning hos vokalister och instrumentalister”

  • Datum: –17.00
  • Plats: Blåsenhus - Betty Pettersson-salen (14:031)
  • Arrangör: Institutionen för psykologi
  • Kontaktperson: Patrik Juslin
  • Seminarium

Öppna seminariet i musikpsykologi

Maria Sandgren, Södertörns högskola: “Självbild, personlighet, färdigheter och övning hos vokalister och instrumentalister”


Presentation
Att utvecklas till professionell musiker kräver omfattande övning, och som en följd kommer musikerns självbild att karaktäriseras av de färdigheter som utvecklas. Hur lika eller olika är vokalister och instrumentalister vad gäller självbild, färdigheter och övning? Har genre betydelse? Dr. Maria Sandgren från Södertörns högskola presenterar här studier om styrkor och svagheter i den musikaliska självbilden, övningsvanor och upplevelsen av övningen (vilka känslor är involverade?). Hon ger förslag på hur musikutbildning kan stödja utvecklingen av en konstruktiv musikalisk självbild.