Runråd 90

  • Datum: –18.00
  • Plats: Engelska parken Thunbergsvägen 3 L, sal 16-2043
  • Föreläsare: Magnus Källström, Runverket vid Riksantikvarieämbetet
  • Webbsida
  • Kontaktperson: Henrik Williams
  • Seminarium

Runstenen i Orléans – sensation eller bluff?