Maria Ågren lägger fram texten ”Open households, individuals, and intermediaries”

  • Datum: –12.00
  • Plats: Engelska parken Sal Eng2-1023
  • Föreläsare: Maria Ågren
  • Arrangör: Gender and work
  • Kontaktperson: Karin Hassan Jansson
  • Seminarium

Hushållet i fokus
Maria Ågren lägger fram texten ”Open households, individuals, and intermediaries”. Texten tillgängliggörs på institutionens internweb. Seminariedeltagare från andra håll kan mejla Karin (karin.jansson@hist.uu.se) för att få texten.