Ett avhandlingskapitel

  • Datum: –17.00
  • Plats: Engelska parken Stora konferensrummet 16-3062, Inst. för moderna språk
  • Föreläsare: Nicolas Manuguerra
  • Arrangör: Seminariet för romansk litteraturvetenskap
  • Kontaktperson: Sylviane Robardey-Eppstein
  • Seminarium

SEMINARIUM/PÅGÅENDE FORSKNING
Nicolas MANUGUERRA (doktorand) presenterar ett avhandlingskapitel.
Ordförande: Christina Kullberg [språk: franska med möjlighet att ställa frågor på engelska och svenska]