Queer seminar: Queer Life

  • Datum: –20.00
  • Plats: Centrum för genusvetenskap
  • Föreläsare: Jami Weinstein, Associate Professor of Gender Studies, Linköping University
  • Webbsida
  • Kontaktperson: Nicole Ovesen
  • Seminarium

Presenter: Jami Weinstein, Associate Professor of Gender Studies, Linköping University

Title: Queer Life

Time and place: 18.00-20.00 at the Centre for Gender Research

All welcome! No registration required.