Bodil Axelsson (LiU): Hur kan vi förstå samlingar, samlande och ”curatorial agency” som ett samspel mellan människor och maskinella beräkningar?

  • Datum: –16.00
  • Plats: Engelska parken Inst. seminarierum 4-2007
  • Föreläsare: Bodil Axelsson
  • Webbsida
  • Arrangör: Inst för ABM
  • Kontaktperson: Isto Huvila
  • Telefon: 018-4713420
  • Seminarium

Hur kan vi förstå samlingar, samlande och ”curatorial agency” som ett samspel mellan människor och maskinella beräkningar?

På det här seminariet presenterar jag min pågående forskning om föremål från Historiska Museets samling av vikingaföremål på Pinterest. Forskningsmaterialet består av tekniska paper om plattformens rekommendationssystem, användarskapade samlingar som samlats in via plattformens API samt e-postintervjuer med användare. Hur kan vi förstå samlingar, samlande och ”curatorial agency” som ett samspel mellan människor och maskinella beräkningar?

Bodil Axelsson är biträdande professor i Kultur- och mediegestaltning vid Linköpings universitet. Mellan 2017 och 2019 leder hon projektet In Orbit: Distributed Curatorial Agency when Museum Objects and Knowledge go Online.Hon har tidigare forskat om populärhistoriska tidskrifter, nationalmuseer, kulturarvsguider och traditionalisering. Hon disputerade vid Tema kommunikation Linköpings universitet och har en bakgrund i teatervetenskap och medie- och kommunikationsvetenskap