Musiken som drivkraft för religiös förändring: Praktiker bland progressiva judar i dagens London.

  • Datum: –15.00
  • Plats: Universitetshuset sal VIII
  • Föreläsare: Docentföreläsning: Docent Ruth Illman, Donnerska institutet, Åbo
  • Arrangör: Teologiska institutionen och Teologiska fakulteten
  • Kontaktperson: Prof. Kajsa Ahlstrand
  • Docentföreläsning